top of page

訂造加厚抓毛拉鍊衛衣 - ZJ010

 
訂做拉鍊衛衣 ZJ010 COVER

產品特點:

  • 50% 棉

  • 500克加厚抓毛底

  • XS-3XL尺碼

  • 7種訂做加厚拉鍊衛衣顏色選擇

訂做拉鍊衛衣 ZJ010 095
訂做拉鍊衛衣 ZJ010 083
訂做拉鍊衛衣 ZJ010 051
訂做拉鍊衛衣 ZJ010 032
訂做拉鍊衛衣 ZJ010 030
訂做拉鍊衛衣 ZJ010 036
訂做拉鍊衛衣 ZJ010 040
bottom of page