top of page

訂做便携式風扇

 
印製便携風扇 PF001 COVER.jpg

印製便携風扇 - PF001

產品特點:

 • ​起訂量 100 個

 • 功率: 3W

 • USB 充電

印製便携風扇 PF001 30
印製便携風扇 PF001 32
印製便携風扇 PF001 36
訂做手提風扇 PF002 COVER.jpg

訂做手提風扇 - PF002

產品特點:

 • ​起訂量 100 個

 • 功率: 3W

 • USB 充電

訂做手提風扇 PF002 36
訂做手提風扇 PF002 30
訂做手提風扇 PF002 33
訂做手提風扇 PF002 20
訂做Portable Fan PF003 Cover.jpg

訂做Portable Fan - PF003

產品特點:

 • ​起訂量 100 個

 • 功率: 4W

 • USB 充電

訂做Portable Fan PF003 30
訂做Portable Fan PF003 32
訂做Portable Fan PF003 33
訂做Portable Fan PF003 36
訂造USB 風扇 PF004 COVER.jpg

訂造USB 風扇 - PF004

產品特點:

 • ​起訂量 100 個

 • 功率: 5W

 • USB 充電

訂造USB 風扇 PF004 32
訂造USB 風扇 PF004 30
訂造USB 風扇 PF005 Cover.jpg

訂造手提風扇 PF005

產品特點:

 • ​起訂量 100 個

 • 功率: 4W

 • USB 充電

訂造USB 風扇 PF005 71
訂造USB 風扇 PF005 12
訂造USB 風扇 PF005 51
印便携風扇 PF006 COVER.jpg

印便携風扇 - PF006

產品特點:

 • ​起訂量 100 個

 • 功率: 4W

 • USB 充電

印便携風扇 PF006 20
印便携風扇 PF006 12
印便携風扇 PF006 30
訂做掛頸風扇印 Logo PF007 COVER.jpg

訂做掛頸風扇 - PF007

產品特點:

 • ​起訂量 100 個

 • 功率: 4W

 • USB 充電

訂做掛頸風扇印 Logo PF007 36
訂做掛頸風扇印 Logo PF007 33
訂做掛頸風扇印 Logo PF007 30
訂做掛頸風扇印 Logo PF007 20

當炎炎夏日來臨時,一個強勁、靜音、易攜帶的風扇就成了您最好的夥伴!
我們是專業的攜帶式風扇製造商,致力於為客戶提供高品質、創新設計、獨特風格的產品。
可以為您隨時隨地提供強勁的風力,讓您享受清涼舒爽的感覺。
不論是手持風扇、桌面風扇,還是USB風扇和電池風扇,
我們都擁有最先進的技術和專業的製造工藝,能夠滿足客戶的各種需求。
我們的風扇不僅外觀精美,而且功效卓越,通過靜音技術,讓您在使用時享受最舒適的感受。
始終堅持質量第一、客戶至上的宗旨,並不斷創新和改進,以提供最好的產品和服務。

 

​多謝客戶支持

bottom of page